ІІ Еуразиялық геронтологтардың конгресі

17 мамыр 2017

Съезде геронтологияның және гериатрияның өзекті  мәселелері – іргелі,  клиникалық,  медициналық-әлеуметтік проблемалар, белсенді әрі ұзақ өмір сүру, сапалы тұрмыс жайттары, сауықтыру терапиясының ерекшеліктері, адамдарды оңалту жайы, т.б. мәселелер талқыланатын болады.

2 Съезд геронтологов